Dendermondsesteenweg 322 - Sint-Niklaas
[email protected]

CONTACTEER ONS
0495 45 94 55

Organische meststoffen

Flex 11

Flex Fertilizer meststoffen zijn uniek. Flex meststoffen onderscheiden zich door de complexe verbindingen die lang stabiel blijven in de bodem en zich hechten met de bodem. Door de hechting wordt het uitspoelen van de meststof tegengegaan.

Bij de “Flex” meststoffen worden de voedingstoffen onderling gebonden in zogenaamde complexe verbindingen waarin de stikstof, fosfaat maar ook sporenelementen kunnen worden opgenomen. Deze verbindingen hebben de eigenschap dat de in deze verbinding aanwezige voedingstoffen langzaam vrijkomen uit de verbinding. Eerst komt fosfor vrij en daarna stikstof als ammonium. De plant kan de nutriënten ook direct opnemen uit dit complex. 

De N en P hebben dan niet de tijd om omgezet te worden naar nitraat en fosfaatverbindingen. Wanneer de plant niet aanwezig is om het op te nemen wordt volgens het hierboven beschreven principe de stikstof omgezet naar nitraat en wordt het fosfaat weer vastgelegd. Ook de sporenelementen komen langzaam en gecontroleerd vrij en worden zodoende ook efficiënt opgenomen door de plant.

De snelheid van vrijkomen van de nutriënten is afhankelijk van de grondsoort, met name de pH en de organische stof in bodem is bepalend voor de snelheid van uiteenvallen. Wij als producent moeten en kunnen de meststof aanpassen om de verbinding sterken of zwakker te maken in het productieproces.

Voordelen van de “Flex” meststoffen:

 • Efficiënte en eenvoudige opname van het fosfaat. 
 • Stikstof blijft als ammonium beschikbaar. 
 • Sporenelementen worden efficiënt opgenomen.

Resultaat:

 • Efficiënte opname van fosfaat met ammoniumstikstof.
 • Nagenoeg geen uitspoeling van de stikstof.
 • Kan minder stikstof gegeven worden voor hetzelfde resultaat. 
 • Kan minder fosfaat gegeven worden voor hetzelfde resultaat.
 • Gezonder en sterker gewas met een beter ontwikkeld wortelstelsel.
 • Gewas is minder gevoelig geworden voor droogte.          
 

Gras: Het Flex-advies na de eerste snede.

Flex grasland voorjaar N24 S: 150 l/ha (=190 kg), komt overeen met 45 kg (ammonium) stikstof. + Organische mestgift (15-20 m³/ha)

BELANGRIJK: Probeer eerst de Flex te spuiten en na 2-3 dagen de organische mest te injecteren. NIET andersom. Als er door omstandigheden wel eerst geïnjecteerd wordt met mest dient er minimaal 5-7 dagen gewacht te worden om het gewas te laten herstellen. Dit om risico op bladschade te voorkomen.

Gras: Het Flex-advies na de tweede snede.

Dit betreft een herhaling van bovengenoemd advies. De verdeling van de stikstof komt zo beter overeen met de gewenste opname van het gewas in combinatie met alle andere noodzakelijk voedingsstoffen. Mede het temperatuurverloop en activiteit van het bodemleven is bepalend voor de gewenste opname samen met de Flex meststof.  Vaak zeggen we ook wel dat een tweede gift vóór eind mei dient te worden toegepast en een eventuele derde gift vóór eind juni.

Overbemesting: Er is vorig jaar ervaring opgedaan met een éénmalige overbemesting na de eerste snede (Flex grasland voorjaar 300 l/ha (375 kg) = 90 N).  Hiervan zeggen we nadrukkelijk dat de balans in de bodem op peil moet zijn, omdat onbalans kan zorgen voor groeistagnatie bij extreme omstandigheden (neerslag of droogte). De onbalans is dan ook vaak geen bemestingsprobleem, maar is meer van fysische (structuur bodem, pH etc.) of biologische (weinig bodemactiviteit) aard. Mede door de ervaringen van afgelopen jaren, waarbij dus logischerwijs naar de bemesting werd gewezen, adviseren we alleen op de optimale gronden een éénmalige overbemesting met Flex Fertilizer. Door de stabiele formulering en beschikbaarheid kan het gewas over een langere periode de meststof benutten, in combinatie met al aanwezige noodzakelijke voedingsstoffen in de bodem. 

Efficient 28

Dit is een vloeibare bladmeststof met een hoge stikstof efficiëntie.

Deze heeft een bijzondere samenstelling van korte en lange ureumketens. Hoe langer de keten, hoe trager deze afgebroken wordt. Dit zorgt voor een geleidelijke afgifte van stikstof over een periode van 6 tot 8 weken. Ureum wordt via de stofwisseling in de plant opgenomen wat zorgt voor een snelle en 100% opname van Ureum door de plant.

De bladmeststof kleeft vanzelf waardoor er een goede verdeling op het blad gegarandeerd wordt. Dit in tegenstelling tot andere Ureummeststoffen die aflopen in het bladpunt of schacht. 

Efficie-N-t 28 geeft geen verbranding en garandeert een stikstofbenutting van 100 %. Dit in tegenstelling tot opgeloste Ureum waarbij er ammonium en ammoniak gevormd wordt met verbranding of vervluchting tot gevolg.

VOORDELEN:

 • Organische meststof 
 • Lost op in zuur en door enzymen
 • Geen vervluchtiging 
 • Geen uitspoeling
 • 100 % opname
 • Plant- en milieuvriendelijk 
 • Gewasverbranding quasi niet mogelijk 

DOSERING: 20 l per hectare Mengen met voldoende water (200 300 liter/ ha)  

Bokashi

BOKASHI MAKEN    

RECEPTUUR:

 • 1 m³ verse stalmest
 • 2l Microferm verdund +/- 10 l water afhankelijk van het DS %
 • Optioneel: Edasil Kleimineralen, Vulkamin of Ostrea Zeeschelpenkalk toevoegen (+/- 10 kg/ m³)

  BEREIDINGSWIJZE

  Ga laag per laag te werk (zoals bij een lasagne). Verdeel de Microferm (en eventueel ook de Edasil kleimineralen, Vulkamin en Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken zuurstofdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden.

  Men kan de mesthoop (sleufsilo) zelf behandelen als Bokashi hoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door op geregelde tijdstippen Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd. 

  PRAKTISCH

 • Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. De te gebruiken hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm is hiervan afhankelijk
 • Houtkrullen lenen zich minder voor de aanmaak van Bokashi.
 • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop luchtdicht afdekken is een must.