Dendermondsesteenweg 322 - Sint-Niklaas
[email protected]

CONTACTEER ONS
0495 45 94 55

Equibiome

Equibiome is een gamma toepassingen voor de paardenhouderij waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Microorganismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.    

EM EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

Microferm is een vloeibaar mengsel van actieve micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. Je kan het enten in de stal, op het weiland of op de hoop. Door het dominantieprincipe worden micro-organismen met een ziekmakend vermogen weggeconcurreerd. De organische verbindingen in mest, strooisel, maaisel… worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen. Tijdens deze omzetting treden ze in competitie met rottingsbacteriën, ziektekiemen... Zo worden zaken als rotting, ammoniakverdamping, enz. voorkomen. Bovendien daalt de infectiedruk in de stal en is de behandelde mest een zeer waardevol product voor de bodem.

WAAR TOEPASSEN?

 1. MAAKT KOMAF MET STANK EN VLIEGEN IN DE STAL
 2. BETERE VERTERING VAN MEST OP UW WEILAND
 3. OPTIMAAL STOCKEREN VAN MEST

 

MAAKT KOMAF MET STANK EN VLIEGEN IN DE STAL

DOSERING: 1 l Microferm/ m²/ jaar

Praktisch: 2 à 3 maal per week 1,5 liter oplossing (0,5 liter op 10 l water) vernevelen over de stal (9 m²). Bij een stal van 12 m² vernevelen we 2 liter oplossing. Oplossing: 5 % Microferm (5 liter Microferm /100 liter water)

VOORDELEN

 • Efficiënte omzetting van organisch materiaal
 • Verbeterd stalklimaat met minder vliegen
 • Voorkomt rotting en ammoniakverdamping

BETERE VERTERING VAN MEST OP UW WEILAND

DOSERING: 20 liter Microferm/ ha/ weidebehandeling opgelost in 500 - 1000 liter water 3 à 5 behandelingen op jaarbasis 

VOORDELEN

 • Omzetting van organisch materiaal in duurzame humus
 • Bevordert het microbiële evenwicht in de bodem
 • Verbeteren van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem

OPTIMAAL STOCKEREN VAN MEST

Bokashi is de Japanse benaming voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voor verteerd. Dit resulteert in een duurzame humus, rijk aan voedingsstoffen en bioactieve stoffen (antioxidanten, organische zuren, vitamines…). 

Verdeeld over uw weiland, activeert deze humus het bodemleven en zorgt het voor extra voeding. De kwaliteit van de graszode en van het gras zelf verbetert. Op deze manier komt Bokashi de gezondheid van uw paard rechtstreeks ten goede.

DOSERING: ± 34 ton/ ha/ jaar

Praktisch: in het voor- en najaar toepassen. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.

VOORDELEN

  • Optimale voeding voor het bodemleven
  • Verhoogt de organische stofbalans
  • Besparing op afvoerkosten
  • Hergebruik van eigen nutriënten

Vulkamine poeder 

UW BOX, DROOG EN ZONDER STANK 

Vulkamin is een oergesteentemeel van vulkanische oorsprong. Het is een 100% natuurlijk product met een groot absorberend vermogen, rijk aan mineralen en sporenelementen. Vulkamin is uitermate geschikt als strooimiddel voor de paardenbox.

Vulkamin werkt desinfecterend, wat de hoefgezondheid ten goede komt. In tegenstelling tot kalk reageert Vulkamin minder met stikstofverbindingen zoals ammoniak waardoor er veel minder stikstofverluchting optreedt. Het bindt ook stoffen als ammoniak en fosfaat en voorkomt zo de vorming van nitraat en nitriet. De dieren komen droger te liggen en worden minder blootgesteld aan schadelijke stoffen. Problemen als luchtwegirrigaties door ammoniakdampen worden zo preventief verholpen.

De mineralen (IJzer, Calcium, Magnesium en Kalium) en sporenelementen (Silicium, Zink, Titanium…) in Vulkamin zijn niet alleen van vitaal belang voor mens, dier en plant. Wanneer Vulkamin via de mest op de bodem terecht komt wordt ook de bodem verrijkt.

DOSERING: 2 x 1 kg/ stal van 12 m²/ week of 2 x 0.75 kg/ stal 9 m²/ week

VOORDELEN

 • Hoge vochtabsorptie
 • Bindt ammoniak
 • Mest en bodem worden verrijkt met mineralen en spoorelementen 

Vulkamin granulaat 

MINERALEN VOOR DE BODEM

Vulkamin Granulaat is de fijngemalen en nadien tot een granulaat omgevormde versie van het oergesteentemeel Vulkamin (zie product Vulkamin). De minerale gesteentes waarvan deze granulaat vervaardigd wordt kent door zijn oude karakter en diepe oorsprong geen vervuilende elementen. Het is de ideale manier om de bodemreserves aan te vullen. De bouwstenen zijn goed voor de graszode en onrechtstreeks verrijkt het ook het rantsoen van onze paarden. Bovendien is het makkelijk toepasbaar. Je brengt het eenvoudig met de hand of de meststofstrooier op het weiland aan. Door zijn 100 % natuurlijke karakter kunnen de paarden meteen na het bestrooien de weide begrazen, want er bestaat geen enkel toxisch risico zoals bij andere bemestingsvormen.

DOSERING: 300 kg/ ha

VOORDELEN

 • Vult de bodemreserves aan
 • Betere kwaliteit van het ruwvoeder
 • Geen toxisch risico 

Zeeschelpenkalk 

LANGWERKENDE KALK VOOR EEN STABIELE PH

Zeeschelpenkalk is een 100% natuurlijke kalkbron. Schelpen van verschillende schelpenbanken in de Noordzee worden gebaggerd, gereinigd, verhit en vermalen tot een granulaat. Door deze granulaatvorm komen de bufferende elementen trager beschikbaar. Zeeschelpenkalk garandeert zo een stabiele zuurtegraad over een lange periode.

Zeeschelpen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit Calciumcarbonaat (96.1%). Maar ze bevatten ook een brede waaier aan mineralen en spoorelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. De pH-waarde van de bodem bepaalt of deze goed worden opgenomen. Willen we de opneembaarheid van deze nutriënten in de hand werken, dan moet de zuurtegraad binnen bepaalde lijnen blijven. Ostrea® Zeeschelpenkalk biedt hiervoor de oplossing.

DOSERING: 500 kg/ ha

VOORDELEN

 • garantie op een langdurige stabiele pH
 • rijk aan mineralen en sporenelementen
 • positieve invloed op microbiologie in de bodem  

Edasil kleimineralen 

VOORKOMT ARME GRONDEN, DROGER WEIDES 

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm) groot. Samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei-humus complex. Het negatieve karakter en de parallelle platenstructuur van de kleimineralen zorgt ervoor dat ze bindingen aangaan met de nutriënten (K, Na, Mg, Ca, NH 4…) die positief geladen zijn. Zo werken ze als ionenbuffer van de bodem waaruit de elementen kunnen worden vrijgesteld wanneer dit nodig is (bv. voor plantengroei).

Naast deze nutriëntenreserves bouwen ze ook waterreserves op in de bodem. Ten slotte bieden de Edasil® Kleimineralen ook onderdak aan het microbiële leven en helpen ze zandbodems structureel op te waarderen.

DOSERING: 300 kg/ ha

VOORDELEN

 • voorkomt uitspoeling van essentiële elementen
 • positieve invloed op waterhuishouding
 • betere nutriëntenuitwisseling tussen bodem en plant