Weide-/ Bodembeheer

De basis

Een paard is een herbivoor wat wil zeggen dat deze een planteneter is. Omgezet naar mensentaal wil dit zeggen ruwvoeder =  gras, voordroog, hooi. bomen, taken, ... .

Dat dit dus van een zeer goede kwaliteit dient te zijn voor een gezond paard te hebben is niet meer dan logisch, toch?

Daarom opteren wij voor een natuurlijk en duurzaam weidebeheer. Natuurlijk en duurzaam weidebeheer richt zich in de eerste plaats op bodemverbetering: het zorgt voor een toename van de biologische activiteit en humusopbouw in de bodem, wat zal leiden tot duurzame bodemvruchtbaarheid. Inzaaien met geschikte grassen, bloemen en kruiden, zorgt voor een weide met een grote diversiteit die bijdraagt aan de gezondheid van uw dier.

! Een paard spendeert 75% van zijn dag  aan grazen en voedselzoeken.

Hierbij zoeken ze niet enkel naar gras maar ook bomen, hagen en kruiden komen hiervoor in aanmerking!

 

3 grote pijlers voor een gezonde bodem.

uw bodem in optimale contditie, dan moeten volgende 3 pijlers in conditie zijn:

 • Chemisch optimaal
 • Fysiek in orde zijn
 • Biologisch in leven zijn

Indien 1 van de 3 niet in orde is of niet voldoende in orde is dan is dit direct te merken aan de bodem, weiland en de dieren die hierop staan.

 

Hier volgen al enige tips voor de 3 grote pijlers in orde te krijgen:

 • Stop met directe (stikstof-) bemesting, dus geen kunstmest of drijfmest gebruiken.
 • Voer jaarlijks organische stof aan, zoals  gefermenteerde paardenmest of microferm.
 • Vul daarnaast metalen- en mineralen aan zoals edasil kleimineralen of vulkamine granulaat.
 • Ondersteun de bodem microbiologie opdat de bodem de aangeleverde voedingsstoffen goed kan verwerken.
 • Zaai de weide door met diverse grassoorten, kruiden en bloemen en laat deze ook tot bloei komen (hierbij bepaalt de bodem uiteindelijk wat blijft, komt en gaat gedurende de jaren en seizoenen).

 

Voor meer persoonlijk advies kan u steeds bij ons terecht.

 

 

Kringloop beheer

Equibiome is een gamma toepassingen voor de paardenhouderij waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Microorganismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.

Agriton ontwikkelde het Equibiome gamma als behandeling voor de stalomgeving, de stal, weilanden, voeders en het paard zelf. Als aanvulling bij deze microbiologische producten, wordt er ook gewerkt met natuurlijke grondstoffen die het evenwicht binnen organismen onderhouden en/of herstellen.

 

 

EM EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

Microferm is een vloeibaar mengsel van actieve Micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. Je kan het enten in de stal, op het weiland of op de hoop. Door het dominantieprincipe worden micro-organismen met een ziekmakend vermogen weggeconcurreerd. De organische verbindingen in mest, strooisel, maaisel… worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen. Tijdens deze omzetting treden ze in competitie met rottingsbacteriën, ziektekiemen... Zo worden zaken als rotting, ammoniakverdamping, enz. voorkomen. Bovendien daalt de infectiedruk in de stal en is de behandelde mest een zeer waardevol product voor de bodem.

WAAR TOEPASSEN?

 1. MAAKT KOMAF MET STANK EN VLIEGEN IN DE STAL
 2. BETERE VERTERING VAN MEST OP UW WEILAND
 3. OPTIMAAL STOCKEREN VAN MEST

 

MAAKT KOMAF MET STANK EN VLIEGEN IN DE STAL

DOSERING: 1 l Microferm/ m²/ jaar

Praktisch: 2 à 3 maal per week 1,5 liter oplossing (0,5 liter op 10 l water) vernevelen over de stal (9 m²). Bij een stal van 12 m² vernevelen we 2 liter oplossing. Oplossing: 5 % Microferm (5 liter Microferm /100 liter water)

VOORDELEN

 • Efficiënte omzetting van organisch materiaal
 • Verbeterd stalklimaat met minder vliegen
 • Voorkomt rotting en ammoniakverdamping

 

BETERE VERTERING VAN MEST OP UW WEILAND

DOSERING: 20 liter Microferm/ ha/ weidebehandeling opgelost in 500 - 1000 liter water 3 à 5 behandelingen op jaarbasis 

VOORDELEN

 • Omzetting van organisch materiaal in duurzame humus
 • Bevordert het microbiële evenwicht in de bodem
 • Verbeteren van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem

 

OPTIMAAL STOCKEREN VAN MEST

Bokashi is de Japanse benaming voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voor verteerd. Dit resulteert in een duurzame humus, rijk aan voedingsstoffen en bioactieve stoffen (antioxidanten, organische zuren, vitamines…). 

Verdeeld over uw weiland, activeert deze humus het bodemleven en zorgt het voor extra voeding. De kwaliteit van de graszode en van het gras zelf verbetert. Op deze manier komt Bokashi de gezondheid van uw paard rechtstreeks ten goede.

DOSERING: ± 34 ton/ ha/ jaar

Praktisch: in het voor- en najaar toepassen. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.

VOORDELEN

  • Optimale voeding voor het bodemleven
  • Verhoogt de organische stofbalans
  • Besparing op afvoerkosten
  • Hergebruik van eigen nutriënten

 

Vulkamine poeder 

UW BOX, DROOG EN ZONDER STANK 

Vulkamin is een oergesteentemeel van vulkanische oorsprong. Het is een 100% natuurlijk product met een groot absorberend vermogen, rijk aan mineralen en sporenelementen. Vulkamin is uitermate geschikt als strooimiddel voor de paardenbox.

Vulkamin werkt desinfecterend, wat de hoefgezondheid ten goede komt. In tegenstelling tot kalk reageert Vulkamin minder met stikstofverbindingen zoals ammoniak waardoor er veel minder stikstofverluchting optreedt. Het bindt ook stoffen als ammoniak en fosfaat en voorkomt zo de vorming van nitraat en nitriet. De dieren komen droger te liggen en worden minder blootgesteld aan schadelijke stoffen. Problemen als luchtwegirrigaties door ammoniakdampen worden zo preventief verholpen.

De mineralen (IJzer, Calcium, Magnesium en Kalium) en sporenelementen (Silicium, Zink, Titanium…) in Vulkamin zijn niet alleen van vitaal belang voor mens, dier en plant. Wanneer Vulkamin via de mest op de bodem terecht komt wordt ook de bodem verrijkt.

DOSERING: 2 x 1 kg/ stal van 12 m²/ week of 2 x 0.75 kg/ stal 9 m²/ week

VOORDELEN

 • Hoge vochtabsorptie
 • Bindt ammoniak
 • Mest en bodem worden verrijkt met mineralen en spoorelementen

 

 

Vulkamin granulaat

 MINERALEN VOOR DE BODEM

Vulkamin Granulaat is de fijngemalen en nadien tot een granulaat omgevormde versie van het oergesteentemeel Vulkamin (zie product Vulkamin). De minerale gesteentes waarvan deze granulaat vervaardigd wordt kent door zijn oude karakter en diepe oorsprong geen vervuilende elementen. Het is de ideale manier om de bodemreserves aan te vullen. De bouwstenen zijn goed voor de graszode en onrechtstreeks verrijkt het ook het rantsoen van onze paarden. Bovendien is het makkelijk toepasbaar. Je brengt het eenvoudig met de hand of de meststofstrooier op het weiland aan. Door zijn 100 % natuurlijke karakter kunnen de paarden meteen na het bestrooien de weide begrazen, want er bestaat geen enkel toxisch risico zoals bij andere bemestingsvormen.

DOSERING: 300 kg/ ha

VOORDELEN

 • Vult de bodemreserves aan
 • Betere kwaliteit van het ruwvoeder
 • Geen toxisch risico

 

Zeeschelpenkalk

 LANGWERKENDE KALK VOOR EEN STABIELE PH

Zeeschelpenkalk is een 100% natuurlijke kalkbron. Schelpen van verschillende schelpenbanken in de Noordzee worden gebaggerd, gereinigd, verhit en vermalen tot een granulaat. Door deze granulaatvorm komen de bufferende elementen trager beschikbaar. Zeeschelpenkalk garandeert zo een stabiele zuurtegraad over een lange periode.

Zeeschelpen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit Calciumcarbonaat (96.1%). Maar ze bevatten ook een brede waaier aan mineralen en spoorelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. De pH-waarde van de bodem bepaalt of deze goed worden opgenomen. Willen we de opneembaarheid van deze nutriënten in de hand werken, dan moet de zuurtegraad binnen bepaalde lijnen blijven. Ostrea® Zeeschelpenkalk biedt hiervoor de oplossing.

DOSERING: 500 kg/ ha

VOORDELEN

 • garantie op een langdurige stabiele pH
 • rijk aan mineralen en sporenelementen
 • positieve invloed op microbiologie in de bodem 

 

Edasil kleimineralen

 VOORKOMT ARME GRONDEN, DROGER WEIDES 

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm) groot. Samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei-humus complex. Het negatieve karakter en de parallelle platenstructuur van de kleimineralen zorgt ervoor dat ze bindingen aangaan met de nutriënten (K, Na, Mg, Ca, NH 4…) die positief geladen zijn. Zo werken ze als ionenbuffer van de bodem waaruit de elementen kunnen worden vrijgesteld wanneer dit nodig is (bv. voor plantengroei).

Naast deze nutriëntenreserves bouwen ze ook waterreserves op in de bodem. Ten slotte bieden de Edasil® Kleimineralen ook onderdak aan het microbiële leven en helpen ze zandbodems structureel op te waarderen.

DOSERING: 300 kg/ ha

VOORDELEN

 • voorkomt uitspoeling van essentiële elementen
 • positieve invloed op waterhuishouding
 • betere nutriëntenuitwisseling tussen bodem en plant 

 

Organische meststoffen

      Flex 11

Flex Fertilizer meststoffen zijn uniek. Flex meststoffen onderscheiden zich door de complexe verbindingen die lang stabiel blijven in de bodem en zich hechten met de bodem. Door de hechting wordt het uitspoelen van de meststof tegengegaan.

Bij de “Flex” meststoffen worden de voedingstoffen onderling gebonden in zogenaamde complexe verbindingen waarin de stikstof, fosfaat maar ook sporenelementen kunnen worden opgenomen. Deze verbindingen hebben de eigenschap dat de in deze verbinding aanwezige voedingstoffen langzaam vrijkomen uit de verbinding. Eerst komt fosfor vrij en daarna stikstof als ammonium. De plant kan de nutriënten ook direct opnemen uit dit complex.

De N en P hebben dan niet de tijd om omgezet te worden naar nitraat en fosfaatverbindingen. Wanneer de plant niet aanwezig is om het op te nemen wordt volgens het hierboven beschreven principe de stikstof omgezet naar nitraat en wordt het fosfaat weer vastgelegd. Ook de sporenelementen komen langzaam en gecontroleerd vrij en worden zodoende ook efficiënt opgenomen door de plant.

De snelheid van vrijkomen van de nutriënten is afhankelijk van de grondsoort, met name de pH en de organische stof in bodem is bepalend voor de snelheid van uiteenvallen. Wij als producent moeten en kunnen de meststof aanpassen om de verbinding sterken of zwakker te maken in het productieproces.

Voordelen van de “Flex” meststoffen:

 • Efficiënte en eenvoudige opname van het fosfaat.
 • Stikstof blijft als ammonium beschikbaar.
 • Sporenelementen worden efficiënt opgenomen.

Resultaat:

 • Efficiënte opname van fosfaat met ammoniumstikstof.
 • Nagenoeg geen uitspoeling van de stikstof.
 • Kan minder stikstof gegeven worden voor hetzelfde resultaat.
 • Kan minder fosfaat gegeven worden voor hetzelfde resultaat.
 • Gezonder en sterker gewas met een beter ontwikkeld wortelstelsel.
 • Gewas is minder gevoelig geworden voor droogte.


 

Gras: Het Flex-advies na de eerste snede.

Flex grasland voorjaar N24 S: 150 l/ha (=190 kg), komt overeen met 45 kg (ammonium) stikstof. + Organische mestgift (15-20 m³/ha)

BELANGRIJK: Probeer eerst de Flex te spuiten en na 2-3 dagen de organische mest te injecteren. NIET andersom. Als er door omstandigheden wel eerst geïnjecteerd wordt met mest dient er minimaal 5-7 dagen gewacht te worden om het gewas te laten herstellen. Dit om risico op bladschade te voorkomen.

Gras: Het Flex-advies na de tweede snede.

Dit betreft een herhaling van bovengenoemd advies. De verdeling van de stikstof komt zo beter overeen met de gewenste opname van het gewas in combinatie met alle andere noodzakelijk voedingsstoffen. Mede het temperatuurverloop en activiteit van het bodemleven is bepalend voor de gewenste opname samen met de Flex meststof. Vaak zeggen we ook wel dat een tweede gift vóór eind mei dient te worden toegepast en een eventuele derde gift vóór eind juni.

Overbemesting: Er is vorig jaar ervaring opgedaan met een éénmalige overbemesting na de eerste snede (Flex grasland voorjaar 300 l/ha (375 kg) = 90 N). Hiervan zeggen we nadrukkelijk dat de balans in de bodem op peil moet zijn, omdat onbalans kan zorgen voor groeistagnatie bij extreme omstandigheden (neerslag of droogte). De onbalans is dan ook vaak geen bemestingsprobleem, maar is meer van fysische (structuur bodem, pH etc.) of biologische (weinig bodemactiviteit) aard. Mede door de ervaringen van afgelopen jaren, waarbij dus logischerwijs naar de bemesting werd gewezen, adviseren we alleen op de optimale gronden een éénmalige overbemesting met Flex Fertilizer. Door de stabiele formulering en beschikbaarheid kan het gewas over een langere periode de meststof benutten, in combinatie met al aanwezige noodzakelijke voedingsstoffen in de bodem.

      Efficient 28

Efficie-N-t 28 is een vloeibare bladmeststof met een hoge stikstof efficiëntie.

Efficie-N-t 28 heeft een bijzondere samenstelling van korte en lange ureumketens. Hoe langer de keten, hoe trager deze afgebroken wordt. Dit zorgt voor een geleidelijke afgifte van stikstof over een periode van 6 tot 8 weken. Ureum wordt via de stofwisseling in de plant opgenomen wat zorgt voor een snelle en 100% opname van Ureum door de plant.

Efficie-N-t 28 is samengesteld uit 6 % Ureum (NH2)2CO en 22% Ureummethanal. Deze unieke formulering met methanal zorgt voor een zachter en efficiënter product.

Efficie-N-t 28 kleeft vanzelf waardoor er een goede verdeling op het blad gegarandeerd wordt. Dit in tegenstelling tot andere Ureummeststoffen die aflopen in het bladpunt of schacht.

Efficie-N-t 28 geeft geen verbranding en garandeert een stikstofbenutting van 100 %. Dit in tegenstelling tot opgeloste Ureum waarbij er ammonium en ammoniak gevormd wordt met verbranding of vervluchting tot gevolg.

VOORDELEN:

 • Organische meststof
 • Lost op in zuur en door enzymen
 • Geen vervluchtiging
 • Geen uitspoeling
 • 100 % opname
 • Plant- en milieuvriendelijk
 • Gewasverbranding quasi niet mogelijk

DOSERING: 20 l per hectare Mengen met voldoende water (200 300 liter/ ha)

 

Bokashi

BOKASHI MAKEN

 

RECEPTUUR:

 • 1 m³ verse stalmest
 • 2l Microferm verdund +/- 10 l water afhankelijk van het DS %
 • Optioneel: Edasil Kleimineralen, Vulkamin of Ostrea Zeeschelpenkalk toevoegen (+/- 10 kg/ m³)Ga laag per laag te werk (zoals bij een lasagne). Verdeel de Microferm (en eventueel ook de Edasil kleimineralen, Vulkamin en Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken zuurstofdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden. 
 • PRAKTISCH
 • Men kan de mesthoop (sleufsilo) zelf behandelen als Bokashi hoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door op geregelde tijdstippen Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.
 • BEREIDINGSWIJZE
 • Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. De te gebruiken hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm is hiervan afhankelijk
 • Houtkrullen lenen zich minder voor de aanmaak van Bokashi.
 • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop luchtdicht afdekken is een must.

 

 

 

Bodemanalyse en advies

      Advies

Graag komen wij langs tot bij u voor het bekijken van uw bodem (weide). Hierdoor kunnen wij direct gericht advies geven van wat uw bodem mogelijks nodig heeft. Dit op basis van de structuur van de grond, de huidige vegetatie en management.

 

      Analyse

Meten is weten!

Om exact te kunnen vertellen wat er aan de hand is met uw bodem raden wij het nemen van een bodemanalyse ten sterkste aan. Wij kunnen het bodemstaal voor u komen nemen. Het bodemstaal wordt dan opgestuurd naar een erkend labo dat een analyse heeft ontwikkeld voor de paardensector. Na de analyse krijgt zowel u als wij de resultaten ter beschikking. Op basis hiervan kunnen wij een meerjarig stappenplan opstellen om uw bodem te optimaliseren en zo het rendement uit uw bodem te verhogen. Want goed gras/hooi begint bij een goede bodem!

 

 Kleine loonwerken

Anno 2015 zijn we in staat voor het uitvoeren van kleinere loonwerken zoals

 • het openstrooien van zeeschelpenkalk, vulkamin granulaat en edasil kleimineralen.
 • Het vernevelen van microferm, flex 11 of de efficent 28 is ook een mogelijkheid.
 • Uw mest verspreiden over uw weide. Hiervoor zijn er beperkingen opgelegd van uit de overheid. Stuur ons gerust een mailtje voor meer info.

      

Wij geven na het uitvoeren van de werken een mooie korting op de aangekochte goederen. Deze korting krijgt u terug in de vorm van een aankoop bon geldig voor het gehele gamma. De korting is afhankelijk van het type product en kan variëren tussen de 5 en 20%.

 

PAALTJE KLOP

Wij zijn in de mogelijkheid om uw project voor een omheining te plaatsen,

te realiseren van A tot Z. Dit dankzij onze mechanische palenklopper.

Deze kan ingezet worden voor het plaatsen van omheiningen met schrikdraad, hippo safety band, een houten omheining of de cominatie van dt alles.

 

VOORDELEN van de palen klopper:

 • Tijdbesparend
 • Energiebesparend
 • Palen staan sterker in de grond

Voor meer info omtrent deze dienst neem contact op met Koen: 0479 44 90 28

 

Verhuur weide materiaal

Beschikt u zelf over een tractor maar niet over de nodige materialen voor het betere weidebeheer. Wij verhuren onze toebehoren en werken nauw samen met Rentopia te Waasmunster om dit gamma nog te kunnen uitbreiden.

Zo is het mogelijk om onze strooier te huren. Bij aankoop van producten uit het equibiome gamma krijgt u op de huurprijs 10% korting.

 

 

Wij staan steeds paraat voor het helpen uitwerken van uw project.

Hiervoor maken wij graag een offerte op maat. Neem gerust contact op info@natuurlijkgoed.be

Contacteer ons

Natuurlijk Goed
Dendermondse Steenweg 322
9100 Sint-Niklaas (Belgiƫ)
Ligging

Gsm: 0495 45 94 55
info@natuurlijkgoed.be

BTW BE0820 999 684

openingsuren

zon-, feest- en maandagen :

gesloten

di - vr :

17:00 - 19:00

za :

09:00 - 17:00 

Back to Top